Togashi Kizu

Dragon Clan Champion

Description:
Bio:

Togashi Kizu

Rise of the Dragon Philature Philature